Odluka o izboru predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije

NN 114/2006 (23.10.2006.), Odluka o izboru predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije

HRVATSKI SABOR

2528

Na temelju članka 4, stavka 8. Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (»Narodne novine«, br. 82/06.), Hrvatski sabor na sjednici 13. listopada 2006., donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

I.

Za predsjednicu i članove Nacionalnog vijeća za praćenje pro­ved­be Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, iz reda zastupnika, biraju se
– za predsjednicu:
RUŽA TOMAŠIĆ,
–za članove:
EMIL TOMLJANOVIĆ,
VELIMIR PLEŠA,
INGRID ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ,
mr. sc. NIKOLA IVANIŠ.

II.

Mandat članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije traje do isteka mandata pojedinog saziva Hrvatskoga sabora.

Klasa: 215-01/06-01/08
Zagreb, 13. listopada 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.