Odluka o opozivu počasnog konzula Republike Hrvatske u Državi Izrael

NN 115/2006 (25.10.2006.), Odluka o opozivu počasnog konzula Republike Hrvatske u Državi Izrael

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2559

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 24. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II.a Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE HRVATSKE U DRŽAVI IZRAEL, SA SJEDIŠTEM U JERUZALEMU

Dan Baram opoziva se s dužnosti počasnog konzula Republike Hrvatske u Državi Izrael, sa sjedištem u Jeruzalemu i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća Grad Jeruzalem.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/06-05/12
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 18. listopada 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.