Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije dr. Ed­warda Fenech-Adami, predsjednika Republike Malte Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom za izniman doprinos promicanja prijateljstva i razvitka uzajamne suradnje između Republike Hrvatske i Republike Malte

NN 118/2006 (2.11.2006.), Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije dr. Ed­warda Fenech-Adami, predsjednika Republike Malte Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom za izniman doprinos promicanja prijateljstva i razvitka uzajamne suradnje između Republike Hrvatske i Republike Malte

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2618

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95 i 57/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Njegova Ekscelencija
dr. Edward Fenech-Adami
predsjednik Republike Malte

VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA S LENTOM I VELIKOM DANICOM

za izniman doprinos promicanju prijateljstva i razvitka uzajamne suradnje izmedu Republike Hrvatske i Republike Malte.

Klasa: 060-04/06-01/02
Urbroj: 71-05-04/2-06-01
Zagreb, 12. listopada 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.