Odluka o opozivu dr. sc. Nenada Preloga s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Irskoj

NN 118/2006 (2.11.2006.), Odluka o opozivu dr. sc. Nenada Preloga s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Irskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2623

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/06-02/78, urbroj: 50304/2-06-05 od 12. listopada 2006., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Dr. sc. Nenad Prelog opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Irskoj, sa sjedištem u Dublinu.
Ova Odluka stupa na snagu 25. studenoga 2006. godine.

Klasa: 018-07/0 6-02/16
Urbroj: 71-05-03/1-06-4
Zagreb, 26. listopada 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.