Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Tassosa Pa­padopoulosa predsjednika Republike Cipar Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

NN 123/2006 (13.11.2006.), Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Tassosa Pa­padopoulosa predsjednika Republike Cipar Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2705

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95 i 57/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Njegova Ekscelencija

Tassos Papadopoulos

predsjednik Republike Cipar

VELEREDOM KRALJA TOMISLAVAS LENTOM I VELIKOM DANICOM

 

za izniman doprinos promicanju prijateljstva i razvitka uzajamne suradnje između Republike Hrvatske i Republike Cipar.


Klasa: 060-04/06-01/01
Urbroj: 71-05-04/2-06-01
Zagreb, 12. listopada 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.