Rješenje o imenovanju predsjednice Službeničkog suda u Splitu

NN 124/2006 (15.11.2006.), Rješenje o imenovanju predsjednice Službeničkog suda u Splitu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2757

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), članka 101. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/2005) i točke VIII. Odluke o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda (»Narodne novine«, broj 39/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. studenoga 2006. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE SLUŽBENIČKOG SUDA U SPLITU

Imenuje se MARINA BOKO predsjednicom Službeničkog suda u Splitu.

Klasa: 080-02/06-01/67

Urbroj: 50304/2-06-02

Zagreb, 7. studenoga 2006.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.