Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Olimpijske igre, Kina 2008"

NN 124/2006 (15.11.2006.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Olimpijske igre, Kina 2008"

HRVATSKA NARODNA BANKA

2765

Na temelju članka 20. i članka 38. stavka 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 8. studenoga 2006. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »OLIMPIJSKE IGRE, KINA 2008.«

1. Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom d.o.o. iz Zagreba izdaje prigodni srebrni kovani novac u povodu održavanja Olimpijskih igara 2008. u Kini.

2. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove odluke izdaje se u apoenu od 150 kuna, u količini ne većoj od 20.000 komada i u ukupnom iznosu ne većem od 3.000.000,00 kuna.

3. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebrni kovani novac imat će masu od 24 grama i promjer od 37 milimetara.

4. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu nalazi se prikaz atleta koji otire znoj strugaljkom, a u pozadini je prikaz ulaznih vrata T’ai-ho Tiena – dvorane »Savršenog sklada«, Unutarnji grad, Peking. Desno od atleta prikaz je logotipa Hrvatskoga olimpijskog odbora, a lijevo je istaknuta godina »2008.“.

5. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je lovorovog vijenca. Uz gornji rub, u središnjem dijelu, nalazi se oznaka nominalne vrijednosti »150« i naziv novčane jedinice »KUNA«. Uz donji rub, u središnjem dijelu, prikaz je grba Republike Hrvatske. Lijevo od grba ispisan je polukružno tekst »REPUBLIKA«, a desno od grba ispisan je polukružno tekst »HRVATSKA«.

6. Obod je prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna gladak i ima utisnute tehničke podatke »Ag 925/1000 24 g  37 mm PP HNZ«.

7. Autor je idejnoga i likovnog rješenja prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna Damir Mataušić, akademski kipar.

8. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove odluke prodavat će se u Republici Hrvatskoj po cijeni od 195,00 kuna za komad.

9. Prodaju prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz točke 2. ove odluke obavljat će Hrvatski novčarski zavod d.o.o. iz Zagreba.

10.  Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove odluke pustit će se u prodaju 20. studenoga 2006.

11. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 693/2006.

Zagreb, 8. studenoga 2006.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodne banke

Guverner

Hrvatske narodne banke

dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.