Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Nikola Tesla"

NN 124/2006 (15.11.2006.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Nikola Tesla"

HRVATSKA NARODNA BANKA

2766

Na temelju članka 20. i članka 38. stavka 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 8. studenoga 2006. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »NIKOLA TESLA«

1. Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom d.o.o. iz Zagreba izdaje prigodni srebrni kovani novac u povodu 150. obljetnice rođenja Nikole Tesle, istraživača i slavnog izumitelja, genijalnoga vizionarskog uma.

2. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove odluke izdaje se u apoenu od 150 kuna, u količini ne većoj od 5.000 komada i u ukupnom iznosu ne većem od 750.000,00 kuna.

3. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebrni kovani novac imat će masu od 24 grama i promjer od 37 milimetara.

4. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je portreta Nikole Tesle. Uz rub, s lijeve na desnu stranu, ispisan je tekst »NIKOLA TESLA 1856. – 1943.«

5. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je Teslina prvoga indukcijskog motora. U gornjem polukrugu, uz rub, ispisan je tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«, unutar kojeg je prikaz grba Republike Hrvatske. U donjem polukrugu, uz rub, ispisana je godina izdanja »2006.«, oznaka nominalne vrijednosti »150« i oznaka novčane jedinice »KUNA«.

6. Obod je prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna gladak i ima utisnute tehničke podatke »Ag 925/1000 24 g  37 mm PP HNZ«.

7. Autor je idejnoga i likovnog rješenja prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna Stjepan Divković, akademski kipar.

8. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove odluke prodavat će se po cijeni od 195,00 kuna za komad.

9. Prodaju prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz točke 2. ove odluke obavljat će Hrvatski novčarski zavod d.o.o. iz Zagreba.

10. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove odluke pustit će se u prodaju 20. studenoga 2006.

11. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 694/2006.

Zagreb, 8. studenoga 2006.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodne banke

Guverner

Hrvatske narodne banke

dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.