Odluka o izdavanju i prodaji II. izdanja prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Svjetsko nogometno prvenstvo 2006., Njemačka"

NN 124/2006 (15.11.2006.), Odluka o izdavanju i prodaji II. izdanja prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Svjetsko nogometno prvenstvo 2006., Njemačka"

HRVATSKA NARODNA BANKA

2767

Na temelju članka 20. i članka 38. stavka 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 8. studenoga 2006. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI II. IZDANJA PRIGODNOGA SREBRNOGA KOVANOG NOVCA     »SVJETSKO NOGOMETNO PRVENSTVO 2006., NJEMAČKA«

1. Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom d.o.o. iz Zagreba izdaje II. izdanje prigodnoga srebrnoga kovanog novca u povodu održanoga Svjetskoga nogometnog prvenstva 2006. u Njemačkoj.

2. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove odluke izdaje se u apoenu od 150 kuna, u količini ne većoj od 10.000 komada i u ukupnom iznosu ne većem od 1.500.000,00 kuna.

3. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebrni kovani novac imat će masu od 24 grama i promjer od 37 milimetara.

4. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem je dijelu prikaz amblema svjetskoga nogometnog prvenstva 2006. u Njemačkoj. Polukružno uz lijevi rub ispisan je tekst »2006 FIFA SVJETSKO NOGOMETNO PRVENSTVO, NJEMAČKA«.

5. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu stilizirana je oznaka nominalne vrijednosti »150«, u koju je kod brojke 5 umjesto vodoravne crte ukomponiran naziv novčane jedinice »KUNA«, dok je unutar brojke 0 ukomponirana nogometna lopta. Iznad stilizirane oznake nominalne vrijednosti prikaz je grba Republike Hrvatske, a ispod je ispisan tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«.

6. Obod je prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna gladak i ima utisnute tehničke podatke »Ag 925/1000 24 g Ř 37 mmPP HNZ«.

7. Autor je idejnoga i likovnog rješenja prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna Damir Mataušić, akademski kipar.

8. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove odluke prodavat će se u Republici Hrvatskoj po cijeni od 195,00 kuna za komad.

9. Prodaju prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz točke 2. ove odluke obavljat će Hrvatski novčarski zavod d.o.o. iz Zagreba.

10. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove odluke pustit će se u prodaju 20. studenoga 2006.

11. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 695/2006.

Zagreb, 8. studenoga 2006.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodne banke

Guverner

Hrvatske narodne banke

Željko Rohatinski, v. r.