Ispravak Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

NN 125/2006 (17.11.2006.), Ispravak Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

2776

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 86 od 28. srpnja 2006., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

U članku 4. – I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, umjesto naziva grada pod rednim brojem 2. »IVANIĆ GRAD« treba stajati naziv grada: »IVANIĆ-GRAD«, te u popisu naselja umjesto naziva naselja: »Ivanić Grad« treba stajati naziv naselja: »Ivanić-Grad«.
U općini pod rednim brojem 23. Rugvica, umjesto naziva naselja: »Jalževec Nartski« treba stajati naziv naselja: »Jalševec Nartski«.
U članku 8, – V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, u gradu pod red­nim brojem 4. NOVI MAROF, umjesto naziva naselja: »Mošđenec« treba stajati naziv naselja »Možđenec«.

Klasa: 015-02/06-01/04
Zagreb, 8. studenoga 2006.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar prof., v. r.