Ispravak Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastav­ne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja

NN 127/2006 (22.11.2006.), Ispravak Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastav­ne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja

2818
U »Narodnim novinama«, broj 106/06., objavljena je Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti urbroj: RZ-01-01-1500/83-2005 od 25. srpnja 2006. u kojoj je ustanovljena pogreška pa se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U UMJETNIČKO-NASTAVNA ZVANJA I NASTAVNA ZVANJA U PODRUČJU UMJETNOSTI

U Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti urbroj: RZ-01-01-1500/84-2005 od 25. srpnja 2006. ispravljaju se stavci 1. i 3. točke XIV. koji ispravljeni glase:
»Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenuje se od 1. siječnja 2007. godine.«
»31. prosinca 2006. prestaje važiti Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja objavljena u »Narodnim novinama« br. 129/2005.«

Urbroj: RZ-01-03-1500/10-2006.
Zagreb, 8. studenoga 2006.

Predsjednik
Rektorskog zbora
prof. dr. sc. Mateo Milković, v. r.