Popis ovlaštenih laboratorija

NN 128/2006 (27.11.2006.), Popis ovlaštenih laboratorija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2823

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva temeljem članka 130. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 105/01 i 172/03), objavljuje

POPIS

OVLAŠTENIH LABORATORIJA

1. Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, Zagreb.

Klasa: 322-01/06-01/725
Urbroj: 525-6-06-1
Zagreb, 14. studenoga 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.