Odluka o postavljenju dr. sc. Damira Kušena za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj

NN 130/2006 (29.11.2006.), Odluka o postavljenju dr. sc. Damira Kušena za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2864

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/06-01/147, urbroj: 50304/2-06-05 od 16. studenoga 2006., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. sc. DAMIRA KUŠENA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj, sa sjedištem u Helsinkiju.
Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 018-07/06-02/30
Urbroj: 71-05-03/1-06-7
Zagreb, 22. studenoga 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.