Uredba o izmjeni Uredbe o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

NN 130/2006 (29.11.2006.), Uredba o izmjeni Uredbe o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2870

Na temelju članka 36. stavka 6. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. studenoga 2006. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O STRUČNOJ SLUŽBI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Članak 1.

U Uredbi o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine (»Narodne novine«, broj 77/2003), mijenja se okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Stručne službe.
Novi okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Stručne službe, određuje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe, a koja se ne objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 2.

Pravilnik o unutarnjem redu Stručne službe uskladit će se s odredbama ove Uredbe, u roku 60 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od objave u »Narod­nim novinama«.

Klasa: 023-03/06-01/23
Urbroj: 5030108-06-1
Zagreb, 23. studenoga 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.