Odluka o odlikovanju prof. dr. Davida Hoskinga Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobit doprinos razvitku zdravstva u Republici Hrvatskoj kroz potporu i edukaciju hrvatskih liječnika

NN 131/2006 (4.12.2006.), Odluka o odlikovanju prof. dr. Davida Hoskinga Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobit doprinos razvitku zdravstva u Republici Hrvatskoj kroz potporu i edukaciju hrvatskih liječnika

Predsjednik Republike Hrvatske

2919

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95 i 57/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

prof. dr. David Hosking

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za osobit doprinos razvitku zdravstva u Republici Hrvatskoj kroz potporu i edukaciju hrvatskih liječnika.

Klasa: 060-04/06-13/05
Urbroj: 71-05-04/2-06-1
Zagreb, 2. studenoga 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.