Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje

NN 131/2006 (4.12.2006.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

2933

Na osnovi članka 108. stavka 1. točke 11. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04, 92/05), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA VJEŠTAČENJE

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje (»Narodne novine« broj 45/05, 21/06, u daljem tekstu Pravilnik), u članku 2. iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi:
»– za ostale bolesti:
Klinički bolnički centar Zagreb
Klinički bolnički centar Rijeka.«

Članak 2.

U članku 4. iza riječi: »iz članka 2.« dodaju se riječi: »točke 1. do 11.«.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Zdravstvene ustanove iz članka 2. točke 12. Pravilnika dužne su uz suglasnost ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i ministra zdravstva i socijalne skrbi, imenovati stručne timove prema kriterijima iz članka 3. Pravilnika koji će vršiti vještačenje, u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva za imenovanje stručnih timova.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-0001/6
Urbroj: 519-04/3-06-3
Zagreb, 16. studenoga 2006.

Potpredsjednica
Vlade Republike Hrvatske
ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.