Odluka o odlikovanju fra. Petra (Marka) Anđelovića Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobit doprinos u duhovnom i dobrotvornom djelovanju, te razvitku prijateljskih odnosa i suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

NN 133/2006 (11.12.2006.), Odluka o odlikovanju fra. Petra (Marka) Anđelovića Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobit doprinos u duhovnom i dobrotvornom djelovanju, te razvitku prijateljskih odnosa i suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3015

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95 i 57/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

fra Petar (Marko) Anđelović

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE


za osobit doprinos u duhovnom i dobrotvornom djelovanju, te razvitku prijateljskih odnosa i suradnje izmedu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Klasa: 060-03/06-13/09
Urbroj: 71-05-04/2-06-1
Zagreb, 24. studenoga 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.