Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Crnoj Gori

NN 133/2006 (11.12.2006.), Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Crnoj Gori

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3019

Na temelju odredbe članka 98. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, članka 10. stavka 5., članka 17. stavka 2. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96) i točke I. podtočke 6. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 018-07/06-01/13, urbroj: 5030106-06-3 od 29. studenoga 2006., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI CRNOJ GORI, SA SJEDIŠTEM U PODGORICI

Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Crnoj Gori, sa sjedištem u Podgorici, na čelu s izvanrednim i opunomoćenim veleposlanikom.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/06-01/13
Urbroj: 71-05-03/1-06
Zagreb, 4. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.