Pravilnik o izmjeni Pravilnika o temeljnim zahtjevima o kakvoći poljoprivrednoga sadnog materijala, načinu pakiranja, plombiranja, deklariranja i uvjetima držanja sadnog materijala

NN 133/2006 (11.12.2006.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o temeljnim zahtjevima o kakvoći poljoprivrednoga sadnog materijala, načinu pakiranja, plombiranja, deklariranja i uvjetima držanja sadnog materijala

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3025

Na temelju članka 52. stavka 2., članka 55. stavka 3., članka 56. stavka 4. te članka 57. stavka 6. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 131/97, 163/03), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA O KAKVOĆI POLJOPRIVREDNOGA SADNOG MATERIJALA, NAČINU PAKIRANJA, PLOMBIRANJA, DEKLARIRANJA I UVJETIMA DRŽANJA SADNOG MATERIJALA

Članak 1.

U Pravilniku o temeljnim zahtjevima o kakvoći poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakiranja, plombiranja, deklariranja i uvjetima držanja sadnog materijala (»Narodne novine«, broj 56/99, 140/99, 128/00, 2/05) u članku 3. stavak 10. mijenja se i glasi:
»Voćna sadnica jest jednogodišnja ili višegodišnja biljka pripadajuće sorte nastala iz vegetativnih dijelova matične biljke ili spajanjem podloge i plemke.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-11/04-01/74
Urbroj: 525-2-06-5
Zagreb, 28. studenoga 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.