Pravilnik o dopuni Pravilnika o registru Središnjeg registra osiguranika

NN 135/2006 (13.12.2006.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o registru Središnjeg registra osiguranika

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

3067

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine« br. 177/04), Upravno vijeće Središnjega registra osiguranika, na sjednici održanoj 1. prosinca 2006., donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O REGISTRU SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Članak 1.

U Pravilniku o registru Središnjeg registra osiguranika (»Narod­ne novine« broj 38/05), u članku 5. iza točke 4., dodaje se točka 5. koja glasi:
»Evidencija ugovora o mirovini temeljem individualne kapita­li­zirane štednje sadrži podatke o korisniku mirovine i mirovini temeljem individualne kapitalizirane štednje.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 353-05-10696/002
Zagreb, 1. prosinca 2006.
 

Predsjednica Upravnog vijeća
Vera Babić, v. r.