Odluka o postavljenju dr. sc. Petra Turčinovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Crnoj Gori, sa sjedištem u Podgorici

NN 136/2006 (18.12.2006.), Odluka o postavljenju dr. sc. Petra Turčinovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Crnoj Gori, sa sjedištem u Podgorici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3072

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvat­ske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/06-01/174, urbroj: 50304/2-06-05 od 8. prosinca 2006., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. sc. PETRA TURČINOVIĆA za izvanred­nog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Crnoj Gori, sa sjedištem u Podgorici.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/06-02/49
Urbroj: 71-05-03/1-06-4
Zagreb, 11. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.