Odluka o odlikovanju Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom

NN 139/2006 (22.12.2006.), Odluka o odlikovanju Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3139

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95 i 57/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

VELEREDOM KRALJICE JELENE S LENTOM I DANICOM

za izniman doprinos u postupku međunarodnog priznanja Republike Hrvatske kao i nesebičnoj podršci na putu Hrvatske prema europskim integracijama, a u prigodi 15. obljetnice samostalnosti:
1. dr. HELMUT KOHL
2. gosp. GERHARD SCHRÖDER
3. gosp. JOSEP BORRELL FONTELLES
4. dr. WILFRIED MARTENS
5. prof dr. HANS-GERT PÖTTERING

Klasa: 060-04/06-02/01
Urbroj: 71-05-04/2-06-01
Zagreb, 11. listopada 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.