Uredba o izmjeni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

NN 142/2006 (28.12.2006.), Uredba o izmjeni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3205

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA

Članak 1.

U Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 128/99 i 153/2005) u članku 100. stavku 3. riječi »1. siječnja 2007. »zamjenjuju se riječima »1. srpnja 2007.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 930-01/06-01/01
Urbroj: 5030114-06-2
Zagreb, 21. prosinca 2006.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.