Uredba o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 142/2006 (28.12.2006.), Uredba o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3206

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 108/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

Odredbe članaka 5. i 7. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99, 25/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 116/2001, 64/2002, 153/2002, 17/2004 i 8/2006), neće se primjenjivati u 2007. godini.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/06-01/01
Urbroj: 5030109-06-4
Zagreb, 21. prosinca 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.