Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna u 2007. godini

NN 142/2006 (28.12.2006.), Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna u 2007. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3217

Na temelju članka 144. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/2005), u vezi s člankom 108. stavkom 4. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), članka 5. stavka 3. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/2001), te u vezi sa Sporazumom sklopljenim 21. studenoga 2006. godine između Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi i Sporazumom o osnovici za plaće u javnim službama sklopljenim 23. studenoga 2006. godine između Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih službi, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donijela

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA U2007. GODINI

I.

Osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, utvrđuje se u visini od 4.819,66 kuna bruto.

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna (»Narodne novine«, broj 155/2005).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/06-01/15
Urbroj: 5030105-06-1
Zagreb, 21. prosinca 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.