Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti jav­nih vatrogasnih postrojbi u 2007. godini

NN 143/2006 (29.12.2006.), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti jav­nih vatrogasnih postrojbi u 2007. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3248

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), a u svezi s člankom 58a. Zakona o dopuni Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 174/2004.) i člancima 45. i 45a. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/2000, 73/2000, 127/2000, 59/2001, 107/2001, 117/2001, 150/2002, 147/2003 i 132/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donijela

ODLUKU

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2007. GODINI

I.
 

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2007. godini.


II.
 

Grad Zagreb, gradovi i općine koji su osnivači i suosnivači te financiraju javnu vatrogasnu postrojbu osiguravaju sredstva rashoda za zaposlene, sredstva za materijalne i financijske rashode.


III.
 

Minimalni financijski standard za javne vatrogasne postrojbe utvrđen je na razini prava u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1999. godinu (2.157 vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama na dan početka primjene Zakona o vatrogastvu, »Narodne novine« br. 106/99.) te prava utvrđenih Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike, što u 2007. godini iznosi299.908.045 kn, za financiranje rashoda iz točke I. ove Odluke, decentralizirane na osnivače i suosnivače javnih vatrogasnih postrojbi.

Rashodi za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama su:

• plaće,

• ostali rashodi za zaposlene,

• doprinosi na plaće.

Materijalni rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:

• naknade troškova zaposlenima,

• rashodi za materijal i energiju,

• rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge),

• ostali nespomenuti rashodi (premija osiguranja).

Financijski rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:

• ostali financijski rashodi.


IV.
 

Podloge za utvrđivanje visine ukupnih materijalnih i financijskih rashoda u 2007. godini su:

• procijenjeni rashodi za naknade troškova zaposlenima s obzirom na broj intervencija,

• procijenjeni rashodi za materijal i energiju,

• procijenjeni rashodi za usluge,

• procijenjeni ostali nespomenuti rashodi,

• procijenjeni rashodi za ostale financijske rashode.

Podloge za utvrđivanje ukupne visine rashoda za plaće i doprinose za plaće za zaposlene u 2007. godini su:

• Zakon o državnim službenicima;

• Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike;

• Osnovica za izračun plaće zaposlenika u državnim službama utvrđena Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.


V.
 

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje visine rashoda za zaposlene, te materijalne i financijske rashode po vatrogasnim postrojbama u 2007. godini su:

• broj vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe utvrđen Planom zaštite od požara, odnosno broj stvarno zaposlenih vatrogasaca za javnu vatrogasnu postrojbu u jedinici lokalne samouprave koja nije donijela Plan zaštite od požara (u daljnjem tekstu: broj vatrogasaca prema Planu ZOP-a), za 20/100 ukupnog iznosa;

• prosječni broj intervencija javne vatrogasne postrojbe na području osnivača i suosnivača u proteklih 6 godina, za 20/100 ukupnog iznosa;

• prosječni broj intervencija na 1000 stanovnika, za 10/100 ukupnog iznosa;

• prosječni broj intervencija po vatrogascu (broj vatrogasaca prema Planu ZOP-a), za 5/100 ukupnog iznosa;

• broj stanovnika i razmjerno pripadajući broj turista na području osnivača i suosnivača javne vatrogasne postrojbe (indeksirano za broj stanovnika osnivača putem broja noćenja turista na razini županije), za 5/100 ukupnog iznosa;

• broj zaposlenih (izračunato) na području osnivača i suosnivača (umnožak indeksa broja zaposlenih po stanovniku županije i broja stanovnika na području osnivača i suosnivača), za 5/100 ukupnog iznosa;

• površina (km˛) područja osnivača i suosnivača javne vatrogasne postrojbe, za 5/100 ukupnog iznosa;

• potencijal djelovanja javne vatrogasne postrojbe (odnos stvarne površine područja osnivača i suosnivača i izračunate površine za doseg u roku od 15 min pri brzini vozila od 50 km/h,), za 5/100 ukupnog iznosa;

• indeksirana gustoća naseljenosti na području osnivača i suosnivača javne vatrogasne postrojbe, za 5/100 ukupnog iznosa;

• prosječni broj motornih vozila na području osnivača i suosnivača (umnožak indeksa broja motornih vozila po stanovniku županije i broja stanovnika na području osnivača i suosnivača), za 5/100 ukupnog iznosa;

• odnos broja pripadnika državne intervencijske postrojbe prema ukupnom broju stvarno zaposlenih vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe, za 5/100 ukupnog iznosa,

• disperzija postrojbe na području (broj postaja/ispostava), za 5/100 ukupnog iznosa;

• posebnosti na području osnivača i suosnivača javne vatrogasne postrojbe, za 5/100 ukupnog iznosa;

Minimalni financijski standard rashoda za zaposlene u 2007. godini utvrđuje se sa 86/100 ukupnog iznosa utvrđenog u točki III. ove Odluke, te iznosi 257.920.918 kuna.

Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda u 2007. godini utvrđuje se sa 14/100 ukupnog iznosa utvrđenog u točki III. ove Odluke, te iznosi 41.987.127 kuna.

Minimalni financijski standard za 2007. godinu, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove točke utvrđuje se u iznosu od 299.908.045 kn i to kako slijedi:

 

 

OSNIVAČI I SUOSNIVAČI

JAVNA
VATROGASNA POSTROJBA

Broj vatrogasaca prema Planu ZOP-a*

Udio za suosnivače

RASHODI ZA ZAPOSLENE

MATERIJALNI TROŠKOVI

UKUPNO

IZNOS ZA ŽUPANIJE

 

GRAD ZAGREB

41.761.137

 

1

Grad Zagreb

JVP ZAGREB

326

 

35.914.578

5.846.559

41.761.137

 

I

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

 

15.006.237

 

2

Grad Zaprešić

JVP ZAPREŠIĆ

27

 

3.222.696

524.624

3.747.320

 

 

3

Grad Samobor

JVP SAMOBOR

22

 

2.503.248

407.505

2.910.753

 

 

4

Grad Velika Gorica

JVP VELIKA GORICA

34

 

4.019.419

654.324

4.673.743

 

 

5

Grad Ivanić Grad

JVP IVANIĆ GRAD

25

 

3.160.002

514.419

3.674.421

 

II

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

 

8.204.134

 

6

više suosnivača:

ZAGORSKA JVP

42

1,0000

5.516.601

898.051

6.414.652

 

 

 

Grad Zabok (9,22%)

 

 

0,0922

508.631

82.801

591.432

 

 

 

Grad Klanjec (3,18%)

 

 

0,0318

175.428

28.558

203.986

 

 

 

Grad Oroslavje (6,15%)

 

 

0,0615

339.271

55.230

394.501

 

 

 

Grad Pregrada (7,05%)

 

 

0,0705

388.920

63.313

452.233

 

 

 

Grad Zlatar (6,40%)

 

 

0,0640

353.062

57.475

410.537

 

 

 

Grad Donja Stubica (5,83%)

 

 

0,0583

321.618

52.356

373.974

 

 

 

Općina Bedekovčina (8,34%)

 

 

0,0834

460.084

74.898

534.982

 

 

 

Općina Budinščina (2,75%)

 

 

0,0275

151.706

24.696

176.402

 

 

 

Općina Desinić (3,42%)

 

 

0,0342

188.668

30.713

219.381

 

 

 

Općina Gornja Stubica (5,63%)

 

 

0,0563

310.585

50.560

361.145

 

 

 

Općina Hrašćina (1,80%)

 

 

0,0180

99.299

16.165

115.464

 

 

 

Općina Konjšćina (4,01%)

 

 

0,0401

221.216

36.012

257.228

 

 

 

Općina Kraljevec na Sutli (1,79%)

 

 

0,0179

98.747

16.075

114.822

 

 

 

Općina Krapinske Toplice (5,65%)

 

 

0,0565

311.688

50.740

362.428

 

 

 

Općina Kumrovec (1,82%)

 

 

0,0182

100.402

16.345

116.747

 

 

 

Općina Marija Bistrica (6,50%)

 

 

0,0650

358.579

58.373

416.952

 

 

 

Općina Stubičke Toplice (2,71%)

 

 

0,0271

149.500

24.337

173.837

 

 

 

Općina Sveti Križ Začretje (6,51%)

 

 

0,0651

359.131

58.463

417.594

 

 

 

Općina Tuhelj (2,15%)

 

 

0,0215

118.607

19.308

137.915

 

 

 

Općina Veliko Trgovišće (5,13%)

 

 

0,0513

283.002

46.070

329.072

 

 

 

Općina Zagorska Sela (1,18%)

 

 

0,0118

65.096

10.597

75.693

 

 

 

Općina Zlatar Bistrica (2,78%)

 

 

0,0278

153.361

24.966

178.327

 

 

7

Grad Krapina

JVP KRAPINA

15

 

1.538.955

250.527

1.789.482

 

III

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

 

13.339.737

 

8

Grad Sisak

JVP SISAK

50

 

5.223.860

850.396

6.074.256

 

 

9

Grad Petrinja

JVP PETRINJA

28

 

3.154.069

513.453

3.667.522

 

 

10

Grad Kutina

JVP KUTINA

30

 

3.094.245

503.714

3.597.959

 

IV

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

 

10.387.650

 

11

Grad Karlovac

JVP KARLOVAČKA

53

 

6.114.274

995.347

7.109.621

 

 

12

Grad Ogulin

JVP OGULIN

22

 

2.819.105

458.924

3.278.029

 

V

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

 

6.056.547

 

13

Grad Varaždin

JVP VARAŽDIN

54

 

5.208.630

847.917

6.056.547

 

VI

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

 

10.989.841

 

14

Grad Koprivnica

JVP KOPRIVNICA

38

 

4.074.587

663.305

4.737.892

 

 

15

više suosnivača:

JVP ĐURĐEVAC

30

1,0000

2.905.710

473.023

3.378.733

 

 

 

Grad Đurđevac (69,4%)

 

0,6940

2.016.562

328.278

2.344.840

 

 

 

 

Općina Virje (10,7%)

 

0,1070

310.911

50.613

361.524

 

 

 

 

Općina Kloštar Podravski (5,08%)

 

0,0508

147.610

24.030

171.640

 

 

 

 

Općina Kalinovac (4,88%)

 

0,0488

141.799

23.083

164.882

 

 

 

 

Općina Molve (4,05%)

 

0,0405

117.681

19.157

136.838

 

 

 

 

Općina Ferdinandovac (2,97%)

 

0,0297

86.300

14.049

100.349

 

 

 

 

Općina Podravske Sesvete (1,84%)

 

0,0184

53.465

8.704

62.169

 

 

 

 

Općina Novo Virje (1,08%)

 

0,0108

31.382

5.109

36.491

 

 

 

16

Grad Križevci

JVP KRIŽEVCI

23

 

2.470.966

402.250

2.873.216

 

VII

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

11.746.883

 

17

Grad Bjelovar

JVP BJELOVAR

38

 

4.741.501

771.872

5.513.373

 

 

18

više suosnivača:

JVP DARUVAR

26

1,0000

2.211.248

359.971

2.571.219

 

 

 

Grad Daruvar (78%)

 

 

0,7800

1.724.775

280.776

2.005.551

 

 

 

Općina Sirač (7%)

 

 

0,0700

154.787

25.198

179.985

 

 

 

Općina Končanica (5%)

 

 

0,0500

110.562

17.999

128.561

 

 

 

Općina Đulovac (5%)

 

 

0,0500

110.562

17.999

128.561

 

 

 

Općina Dežanovac (5%)

 

 

0,0500

110.562

17.999

128.561

 

 

19

Grad Garešnica

JVP GAREŠNICA

16

 

1.697.822

276.390

1.974.212

 

 

20

Grad Čazma

JVP ČAZMA

14

 

1.451.748

236.331

1.688.079

 

VIII

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

 

30.131.820

 

21

Grad Rijeka

JVP RIJEKA

132

 

14.021.351

2.282.546

16.303.897

 

 

22

Grad Mali Lošinj

JVP LOŠINJ

20

 

2.408.053

392.009

2.800.062

 

 

23

Grad Crikvenica

JVP CRIKVENICA

22

 

1.807.799

294.293

2.102.092

 

 

24

Grad Krk

JVP KRK

22

 

2.528.440

411.607

2.940.047

 

 

25

Grad Opatija

JVP OPATIJA

34

 

3.663.684

596.414

4.260.098

 

 

26

Grad Delnice

JVP DELNICE

13

 

1.484.037

241.587

1.725.624

 

IX

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

6.253.500

 

27

Grad Gospić

JVP GOSPIĆ

25

 

2.329.516

379.223

2.708.739

 

 

28

Općina Plitvička Jezera

JVP PLITVIČKA JEZERA

14

 

1.487.617

242.170

1.729.787

 

 

29

Grad Senj

JVP SENJ

14

 

1.560.878

254.096

1.814.974

 

X

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

5.083.491

 

30

Grad Virovitica

JVP VIROVITICA

25

 

2.452.396

399.227

2.851.623

 

 

31

Grad Slatina

JVP SLATINA

21

 

1.919.406

312.462

2.231.868

 

XI

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

 

2.141.474

 

32

Grad Požega

JVP POŽEGA

26

 

1.841.668

299.806

2.141.474

 

XII

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

 

7.016.669

 

33

Grad Slavonski Brod

JVP SLAVONSKI BROD

52

 

6.034.335

982.334

7.016.669

 

XIII

ZADARSKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

 

22.651.348

 

34

Grad Zadar

JVP ZADAR

101

 

11.746.782

1.912.267

13.659.049

 

 

35

Grad Biograd na Moru

JVP BIOGRAD

18

 

2.604.229

423.944

3.028.173

 

 

36

Grad Benkovac

JVP BENKOVAC

22

 

2.326.577

378.745

2.705.322

 

 

37

Općina Gračac

JVP GRAČAC

22

 

2.802.571

456.233

3.258.804

 

XIV

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

 

14.613.864

 

38

Grad Osijek

JPVP OSIJEK

96

 

10.332.086

1.681.967

12.014.053

 

 

39

Grad Beli Manastir

JVP BELI
MANASTIR

25

 

2.235.837

363.974

2.599.811

 

XV

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

 

12.069.373

 

40

Grad Šibenik

JVP ŠIBENIK

58

 

6.207.585

1.010.537

7.218.122

 

 

41

Grad Drniš

JVP DRNIŠ

22

 

1.743.768

283.869

2.027.637

 

 

42

Grad Knin

JVP KNIN

26

 

2.428.308

395.306

2.823.614

 

XVI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

 

10.524.901

 

43

Grad Vinkovci

JVP VINKOVCI

25

 

2.863.546

466.159

3.329.705

 

 

44

Grad Vukovar

JVP VUKOVAR

42

 

4.602.344

749.219

5.351.563

 

 

45

Grad Ilok

JVP ILOK

13

 

1.585.524

258.109

1.843.633

 

XVII

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

 

18.542.681

 

46

Grad Split

JVP SPLIT

113

 

12.158.098

1.979.225

14.137.323

 

 

47

Grad Solin

JVP SOLIN

13

 

1.551.922

252.639

1.804.561

 

 

48

Grad Imotski

JVP IMOTSKI

20

 

2.236.685

364.112

2.600.797

 

XVIII

ISTARSKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

 

31.056.418

 

49

više suosnivača:

JVP PULA

88

1,0000

8.388.335

1.365.543

9.753.878

 

 

 

Grad Pula – Pola (68,92%)

 

 

0,6892

5.781.239

941.133

6.722.372

 

 

 

Općina Barban (3,27%)

 

 

0,0327

274.299

44.653

318.952

 

 

 

Općina Fažana – Fasana (3,78%)

 

 

0,0378

317.079

51.618

368.697

 

 

 

Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%)

 

 

0,0345

289.398

47.111

336.509

 

 

 

Općina Marčana (4,59%)

 

 

0,0459

385.025

62.678

447.703

 

 

 

Općina Medulin (6,88%)

 

 

0,0688

577.117

93.949

671.066

 

 

 

Općina Svetvinčenat (2,61%)

 

 

0,0261

218.936

35.641

254.577

 

 

 

Grad Vodnjan – Dignano (6,5%)

 

 

0,0650

545.242

88.760

634.002

 

 

50

više suosnivača:

JVP PAZIN

26

1,0000

3.140.133

511.184

3.651.317

 

 

 

Grad Pazin (49,29%)

 

 

0,4929

1.547.771

251.963

1.799.734

 

 

 

Općina Cerovlje (9,55%)

 

 

0,0955

299.883

48.818

348.701

 

 

 

Općina Gračišće (7,66%)

 

 

0,0766

240.534

39.157

279.691

 

 

 

Općina Lupoglav (5,15%)

 

 

0,0515

161.717

26.326

188.043

 

 

 

Općina Karojba (7,73%)

 

 

0,0773

242.732

39.515

282.247

 

 

 

Općina Motovun – Montona (5,78%)

 

 

0,0578

181.500

29.546

211.046

 

 

 

Općina Tinjan (9,58%)

 

 

0,0958

300.825

48.971

349.796

 

 

 

Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%)

 

 

0,0526

165.171

26.888

192.059

 

 

51

više suosnivača:

JVP POREČ

26

1,0000

3.280.126

533.974

3.814.100

 

 

 

Grad Poreč – Parenzo (73,9%)

 

 

0,7390

2.424.013

394.606

2.818.619

 

 

 

Općina Sveti Lovreč (2,13%)

 

 

0,0213

69.867

11.374

81.241

 

 

 

Općina Višnjan – Visignano (2,61%)

 

 

0,0261

85.611

13.937

99.548

 

 

 

Općina Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%)

 

 

0,0136

44.610

7.262

51.872

 

 

 

Općina Vižinada – Visinada (1,44%)

 

 

0,0144

47.234

7.689

54.923

 

 

 

Općina Vrsar – Orsera (18,56%)

 

 

0,1856

608.791

99.106

707.897

 

 

52

više suosnivača:

JVP ROVINJ

30

1,0000

2.998.176

488.075

3.486.251

 

 

 

Grad Rovinj – Rovigno (88,17%)

 

 

0,8817

2.643.491

430.336

3.073.827

 

 

 

Općina Bale – Valle (2,1%)

 

 

0,0210

62.962

10.250

73.212

 

 

 

Općina Kanfanar (3,2%)

 

 

0,0320

95.942

15.618

111.560

 

 

 

Općina Žminj (6,53%)

 

 

0,0653

195.781

31.871

227.652

 

 

53

više suosnivača:

JVP LABIN

26

1,0000

2.754.516

448.410

3.202.926

 

 

 

Grad Labin (49,9%)

 

 

0,4990

1.374.504

223.757

1.598.261

 

 

 

Općina Pićan (8,2%)

 

 

0,0820

225.870

36.770

262.640

 

 

 

Općina Raša (15,9%)

 

 

0,1590

437.968

71.297

509.265

 

 

 

Općina Kršan (13,2%)

 

 

0,1320

363.596

59.190

422.786

 

 

 

Općina Sveta Nedjelja (12,8%)

 

 

0,1280

352.578

57.396

409.974

 

 

54

više suosnivača:

JVP BUZET

17

1,0000

2.253.234

366.805

2.620.039

 

 

 

Grad Buzet (80%)

 

 

0,8000

1.802.587

293.444

2.096.031

 

 

 

Općina Lanišće (20%)

 

 

0,2000

450.647

73.361

524.008

 

 

55

više suosnivača:

JVP UMAG

34

1,0000

3.894.000

633.907

4.527.907

 

 

 

Grad Umag – Umago (51,7%)

 

 

0,5170

2.013.198

327.729

2.340.927

 

 

 

Grad Novigrad – Cittanova (13,7%)

 

 

0,1370

533.478

86.845

620.323

 

 

 

Grad Buje – Buie (22,65%)

 

 

0,2265

881.991

143.580

1.025.571

 

 

 

Općina Grožnjan – Grisignana (3,65%)

 

 

0,0365

142.131

23.138

165.269

 

 

 

Općina Brtonigla – Verteneglio (5,85%)

 

 

0,0585

227.799

37.084

264.883

 

 

 

Općina Oprtalj – Portole (2,45%)

 

 

0,0245

95.403

15.531

110.934

 

XIX

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

17.680.504

 

56

Grad Dubrovnik

JVP DUBROVAČKI VATROGASCI

73

 

7.198.021

1.171.771

8.369.792

 

 

57

Općina Konavle

JVP KONAVLE

13

 

1.508.062

245.499

1.753.561

 

 

58

Općina Dubrovačko Primorje

JVP DUBROVAČKO PRIMORJE

13

 

1.483.163

241.445

1.724.608

 

 

59

Grad Ploče

JVP PLOČE

16

 

1.834.214

298.593

2.132.807

 

 

60

Grad Metković

JVP METKOVIĆ

13

 

1.509.403

245.717

1.755.120

 

 

61

Općina Mljet

JVP MLJET

14

 

1.672.370

272.246

1.944.616

 

XX

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

 

 

 

 

 

4.649.836

 

62

Grad Čakovec

JVP ČAKOVEC

37

 

3.998.859

650.977

4.649.836

 

 

 

SVEUKUPNO:

 

2.375

 

257.920.918

41.987.127

299.908.045

299.908.045

 

VI.
 

Minimalni financijski standard iz točke III. i V. ove Odluke, u visini od 299.908.045 kuna čini osnovicu za izračun dodatnih sredstava izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave, a u skladu s člankom 45a. stavkom 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.


VII.
 

Utvrđuje se da sredstva za financiranje decentraliziranih funk­cija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,3%.

Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebnu visinu sredstava za financiranje minimalnih financijskih standarda, razliku do ukupno bilanciranih sredstava iz točke V. ove Odluke ostvaruju s pozicije A-539150 – Dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu.

Kontrolu ostvarivanja prihoda obavlja Ministarstvo financija, a izvršenje rashoda Državna uprava za zaštitu i spašavanje.


VIII.
 

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi dužni su sredstva iz točke VII. ove Odluke koristiti prema utvrđenoj namjeni.


IX.
 

Kada javnu vatrogasnu postrojbu osnuje više jedinica lokalne samouprave, prihodi ostvareni temeljem dodatnog udjela poreza na dohodak od 1,3%, sukladno članku 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uplaćuju se na račun proračuna jedinice lokalne samouprave s najvećim udjelom u sufinanciranju.

Dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, do razine iz točke VII. stavka 2. doznačuju se jedinici lokalne samouprave s najvećim osnivačkim udjelom.


X.
 

Jedinice lokalne samouprave dužne su u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javne vatrogasne postrojbe.

Jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti dinamiku financiranja decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnanja.


XI.
 

Jedinice lokalne samouprave dužne su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, u roku od 30 dana po proteku obračunskog raz­doblja, dostavljati izvješća za razdoblje siječanj – lipanj 2007. g. te siječanj – prosinac 2007. na obrascima JVP-DEC-IZVJEŠĆE (Obrazac 1) i JVP – financiranje iznad minimalnog standarda (Obrazac 2), koji su sastavni dio ove Odluke.

Temeljem dostavljenih izvješća Državna uprava za zaštitu i spašavanje izradit će konsolidirana izvješća u skladu s Uredbom o računovodstvu proračuna i Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.


XII.
 

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine.


Klasa: 214-01/06-01/01

Urbroj: 5030109-06-1

Zagreb, 21. prosinca 2006.

Potpredsjednica Vlade
i
ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske
solidarnosti
Jadranka
Kosor, dipl. iur., v. r.