Ispravak Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 143/2006 (29.12.2006.), Ispravak Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

3261

U »Narodnim novinama«, broj 142/06. od 28. prosinca 2006. godine objavljena je Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u kojoj je ustanovljena pogreška, te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U članku 44. stavku 2. umjesto riječi: »sedimentaciju, hemoglobin, glukozu i hemokult,« trebaju stajati riječi: »S LDL kolesterol, hemoglobin, glukozu (GUK) i kompletnu pretragu urina«.


Klasa: 025-04/06-01/407

Urbroj: 338-01-01-06-2

Zagreb, 28. prosinca 2006.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. Stjepan Bačić, dr. med., v., r.