Dopuna Popisa ovlaštenih laboratorija u ekološkoj proizvodnji

NN 10/2007 (29.1.2007.), Dopuna Popisa ovlaštenih laboratorija u ekološkoj proizvodnji

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

446

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o ekološkoj proizvodnji prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 12/01) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva objavljuje

DOPUNU POPISA

OVLAŠTENIH LABORATORIJA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

5. HRVATSKI ZAVOD ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO, Zagreb, Ul. Ljudevita Posavskog 48
– sa pravom ispitivanja kakvoće vina u ekološkoj proizvodnji
6. ZAVOD ZA TLO, Osijek, Vinkovačka cesta 63
– sa pravom ispitivanja kemijske analize: tla, gnojiva, poboljšivača tla i biljnog materijala u ekološkoj proizvodnji.

Klasa: 011-02/07-01/16
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 17. siječnja 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.