Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2007"

NN 11/2007 (31.1.2007.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2007"

HRVATSKA NARODNA BANKA

485

Na temelju članka 20. i članka 38. stavka 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001. i 135/2006.), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 24. siječnja 2007. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2007.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2007.«, izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) s istovjetnim osnovnim obilježjima (osim godine kovanja) utvrđenima u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.), pušta se u optjecaj 29. siječnja 2007.
2. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 699/2007.
Zagreb, 24. siječnja 2007.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne bankeguverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.