Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Radiju 101

NN 2/2007 (4.1.2007.), Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Radiju 101

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

154

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95 i 57/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim
 

ODLUKU

kojom se dodjeljuje

Povelja Republike Hrvatske

RADIJU 101

za osobit doprinos razvoju demokracilje i slobode mediju, a time i promicanje međunarodnog ugleda Republike Hrvatske.

Klasa: 061-01/06-01/05
Urbroj: 71-05-04/2-06-1
Zagreb, 15. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.