Odluka o odlikovanju Zrinke Vrabec-Mojzeš Redom hrvatskog pletera

NN 2/2007 (4.1.2007.), Odluka o odlikovanju Zrinke Vrabec-Mojzeš Redom hrvatskog pletera

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

155

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95 i 57/06), a na priedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Zrinka Vrabec-Mojzeš

REDOM HRVATSKOG PLETERA

za osobit doprinos razvitku demokracije i slobode medija u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 060- 03/06-16/09
Urbroj: 71-05-04/2-06-1
Zagreb, 15. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.