Odluka o opozivu generalnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj

NN 2/2007 (4.1.2007.), Odluka o opozivu generalnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

156

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvat­ske, članka 23. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade, RepubIike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/06-01/144, urbroj: 50304/2-06-05 od 16. studenoga 2006., kojim je pred­sjed­nik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE HRVATSKE U SAVEZNOJ REPUBLICI NJEMAČKOJ

ZVONKO PLEĆAŠ opoziva se s dužnosti generalnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Münchenu i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća Saveznu zemlju Bavarsku.
Ova Odluka stupa na snagu 31. siječnja 2007. godine.

Klasa: 018-07/06-03/07
Urbroj: 71-05-03/1-06-4
Zagreb, 18. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.