Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja afričke svinjske kuge

NN 2/2007 (4.1.2007.), Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja afričke svinjske kuge

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

160

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 18. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 105/01 i 172/03), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donos

NAREDBU

O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE DOMAĆIH I DIVLJIH SVINJA I NJIHOVIH PROIZVODA RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE

I.

Radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti afričke svinjske kuge zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko područja Republike Hrvatske pošiljaka:
a) živih domaćih i divljih svinja;
b) sjemena domaćih i divljih svinja;
c) embrija/jajnih stanica domaćih i divljih svinja;
d) svježeg mesa domaćih i divljih svinja;
e) proizvoda od mesa domaćih i divljih svinja koji nisu bili obrađeni na način kojim bi sa sigurnošću bio uništen virus afričke svinjske kuge;
f) proizvoda životinjskog podrijetla (od svinja) namijenjenih za po­ljoprivrednu, industrijsku i drugu uporabu koji nisu bili obrađeni na način kojim bi sa sigurnošću bio uništen virus afričke svinjske ku­ge;
g) proizvoda životinjskog podrijetla (od svinja) namijenjenih farmaceutskoj ili medicinskoj (kirurškoj) uporabi koji nisu bili obrađeni na način kojim bi sa sigurnošću bio uništen virus afričke svinjske kuge;
h) patološki materijal i biološki proizvodi (od svinja) koji nisu bili obrađeni na način kojim bi sa sigurnošću bio uništen virus afričke svinjske kuge.

II.

1) Zabrana navedena u točki I. ove Naredbe primjenjuje se na pošiljke podrijetlom iz sljedećih zemalja, odnosno njihovih regija:
a) Italija – regija Sardinija
b) Nigerija
c) Portugal – pokrajina Alentejo
d) Zambija.
2) Zabrana iz stavka 1. ove točke odnosi se i na pošiljke živih domaćih i divljih svinja koje potječu iz drugih zemalja ako se provoze preko navedenih teritorija.

III.

Zabrana navedena u točki I. ove Naredbe ne primjenjuje se na pošiljke:
a) hermetički zatvorenih toplinski obrađenih konzervi od mesa, koje su tijekom proizvodnje bile podvrgnute obradi sa Fo vrijednosti 3 i više, odnosno trajnih konzervi;
– proizvoda od mesa svinja u kojima je tijekom obrade u cijelom proizvodu postignuta temperatura od minimalno 80°C;
– termički neobrađenih šunki težine od najmanje 5,5 kg koje su podvrgnute prirodnoj fermentaciji i zrenju najmanje 9 mjeseci i u kojima je:
– aktivnost vode < 0,93 i
– pH vrijednosti < 6,0.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe, prestaju važiti Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije – regija Sardinija (»Narodne novine«, br. 103/99) i Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Portugala – pokrajina Alentejo (»Narodne novine«, br. 140/99).

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/06-01/66
Urbroj: 525-01-06-01/SZ
Zagreb, 29. prosinca 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.