Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege od 5 kg do 50 kg srednje točnosti i pravokutne i valjkaste utege od 1 kg do 10 kg srednje točnosti

NN 2/2007 (4.1.2007.), Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege od 5 kg do 50 kg srednje točnosti i pravokutne i valjkaste utege od 1 kg do 10 kg srednje točnosti

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

165

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narod­ne novine« br. 163/03) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA UTEGE OD 5 KG DO 50 KG SREDNJE TOČNOSTI I PRAVOKUTNE I VALJKASTE UTEGE OD 1 KG DO 10 KG SREDNJE TOČNOSTI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski i tehnički zahtjevi za utege srednje točnosti sljedećih nazivnih vrijednosti:
• pravokutni utezi od 5 kg, 10 kg, 20 kg i 50 kg
• valjkasti utezi od 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g i 500 g i 1 kg, 2 kg, 5 kg i 10 kg

MJERITELJSKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 2.

Utezi na koje se mogu stavljati EZ oznake i znakovi opisani su i prikazani u dodatcima I. – IV. ovoga pravilnika koji čine njegov sastavni dio.
Utezi iz članka 1. ovoga pravilnika ne podliježu EZ tipnome odobrenju, ali se moraju podnijeti na prvo EZ ovjeravanje.

Članak 3.

Na tržište i u uporabu mogu se stavljati samo pravokutni i valjkasti utezi koji nose oznaku prvog EZ ovjeravanja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Utezi koji su na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika u uporabi i imaju valjanu prvu ili EZ ovjeru te ispunjavaju zahtjeve propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga pravilnika mogu se stavljati u promet i uporabu i ovjeravati u skladu s tim propisima do isteka valjanosti ovjerne oznake.

Članak 5.

Do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju umjesto izraza »EZ tipno odobrenje«, »EZ prvo ovjeravanje« i »EZ oznake i znakovi« upotrijebljenih u smislu odredaba ovoga pravilnika upotrebljavat će se izrazi »odobrenje tipa mjerila«, »prvo ovjeravanje« i »ovjerne oznake« u smislu odredbi Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 163/03).

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-04/7
Urbroj: 558-04/1-06-1
Zagreb: 21. prosinca 2006.

Ravnatelj
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.


DODATAK I.

PRAVOKUTNI UTEZI

1. Oblik, gradivo izradbe i metoda proizvodnje
1.1 Paralelopipedni oblik s krutom ručicom za držanje koja ne strši
1.2 Upotrebljavana gradiva:
1.2.1 Tijelo utega: sivi lijev
1.2.2 Tip 1.: ručica od bešavne čelične cijevi normiranoga promjera
Tip 2.: ručica od lijevanog željeza kao sastavni dio tijela utega
2. Šupljina za ugađanje mase
Tip 1
2.1 Unutrašnja šupljina koju čini unutrašnjost ručice za hvatanje u obliku cijevi.
2.2 Ta se šupljina zatvara čepom s navojem od vučene mjedi ili mjedenim čepom u obliku glatkoga diska. Navojni čep mora imatu urez za izvijač, a glatki disk u svojemu središtu provrt za rukovanje
2.3 Čep se plombira olovom utisnutim u unutrašnjost kružnoga žlijeba ili u navoje cijevi.
Tip 2
2.4 Unutrašnja šupljina koja je izljevena u jednome od usprav­nih utega i otvara se s gornje površine toga dijela
2.5 Šupljina se zatvara malom pločicom od mekoga čelika.
2.6 Pločica se plombira olovnom pločicom utisnutom u urez prikazan u dodatku II.
3. Ugađenje
3.1 Nakon ugađanja novog utega s pomoću olovne sačme dvije trećine ukupnog obujma šupljine moraju ostati prazne.
4. Stavljanje oznake prve EEC ovjere
4.1 EEC znak završne ovjere utiskuje se u olovnu plombu šup­ljine za ugađanje.
5. Oznake i znakovi raspoznavanja
5.1 Oznaka nazivne vrijednosti utega i oznaka proizvođača nalaze se utisnute ili reljefno oblikovane na gornjoj površini središ­njega dijela utega.
5.2 Nazivna vrijednost utega prikazuje se u obliku: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg
6. Dimenzije i dopuštena odstupanja
6.1 Dimenzije trebaju odgovarati dimenzijama koje su za različite utege dane u dodatku II. (dimenzije u milimetrima).
6.2 Dopuštena odstupanja koja vrijede za različite dimenzije trebaju biti uobičajena dopuštena proizvodna odstupanja
7. Najveće dopuštene pogrješke

Naziv vrijednosti

Najveće dopuštene pogrješke u miligramima pri prvoj ovjeri

5 kg

10 kg

20 kg

50 kg

800

1600

3200

8000

8. Površinska obradba
8.1 Utezi se po potrebi trebaju zaštititi od korozije odgovarajućim premazom otpornim na habanje i udar.

DODATAK II.

PARALELEPIPEDNI UTEZIDODATAK III.

VALJKASTI UTEZI

1 Oblik, gradivo i način izradbe
1.1 Valjkasti oblik s pločastom ručkom za hvatanje
1.2 Gradivo koje se upotrebljava za izradbu: svako gradivo gustoće od 7 g/m3 do 9,5 g/m3 čija je tvrdoća barem jednaka tvrdoći lijevane mjedi, a nije manje otporno na kno na k niti je lomljivije od sivog lijevanog željeza, čija je površina usporediva s površinom sivoga željeznog lijeva koji je pažljivo izljeven u kalupu od finoga pijeska.
Sivo lijevano željezo ne smije se upotrebljavati za utege nazivne vrijednosti manje od 100 g.
1.3 Način izradbe mora odgovarati odabranomu gradivu.
2 Šupljina za ugađanje
2.1 Unutrašnja valjkasta šupljina s većim promjerom na gornjem dijelu šupljine.
2.2 Šupljina se zatvara čepom s navojem od vučene mjedi ili mjedenim čepom u obliku glatkoga diska. Čep s navojem ima urez za izvijač, a glatki disk u svojemu središtu provrt za podizanje.
2.3 Čep se plombira olovnom kapom utisnutom u kružni žlijeb izrezan u širemu dijelu šupljine.
2.4 Utezi od 1 g, 2 g, 5 g i 10 g nemaju šupljinu za ugađanje.
2.5 Šupljina za ugađenje je izborna za utege od 20 g i 50 g.
3 Ugađanje
3.1 Nakon ugađanja novog utega s pomoću olovne sačme dvije trećine ukupnog obujma šupljine mora ostati prazno.
4 Stavljanje EEC oznake prve ovjere
4.1 EEC znak završne ovjere stavlja se na olovnu plombu šupljine za ugađanje.
4.2 Utezi bez šupljine za ugađanje žigošu se na njihovoj osnovici.
5 Oznake i znakovi razlikovanja
5.1 Oznake koje utvrđuju nazivnu vrijednost utega i oznaku proizvođača nalaze se na gornjoj površini glave utega udubljeni ili u reljefnome obliku.
5.2 Za utege od 500 g do 10 kg njihova se nazivna vrijednost može označiti na tijelu utega.
5.3 Nazivna vrijednost utega označuje se u obliku:
1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.
6 Dimenzije i njihova dopuštena odstupanja
6.1 Dimenzije koje moraju zadovoljavati različiti utezi dane su u dodatku IV. (dimenzije su u milimetrima)
6.2 Dopuštena odstupanja koja se primjenjuju na različite dimenzije uobičajena su proizvodna odstupanja.
7 Najveće dopuštene pogrješke

Nazivna vrijednost

Najveće dopuštene pogrješke u miligramima

1 g

+5

 

–0

2 g

+5

 

-0

5 g

+10

 

–0

3.4pt">class="T-98bezuvl" align="center" style="text-align:center"> 10 g

+20

 

–0

20 g

+20

 

–0

50 g

+30

 

–0

100 g

+30

 

–0

200 g

+50

 

–0

500 g

+100

 

–0

1 kg

+200

 

–0

2 kg

+400

 

–0

5 kg

+800

 

–0

10 kg

+1600

 

–0

8 Površinska obradba
8.1 Utezi se po potrebi štite od korozije prikladnim premazom otpornim na habanje i udar; oudar; o biti polirani.

DODATAK IV.

VALJKASTI UTEZI