Odluka o postavljanju mr. sc. Ivana Bandića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj

NN 3/2007 (8.1.2007.), Odluka o postavljanju mr. sc. Ivana Bandića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

195

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/06-01/106, urbroj: 50304/2-06-05 od 12. listopada 2006., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam mr. sc. IVANA BANDIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj, sa sjedištem u Budimpešti.
Ova Odluka stupa na snagu 3. siječnja 2007. godine.

Klasa: 018-07/06-02/14
Urbroj: 71-05-03/1-07-6
Zagreb, 2. siječnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.