Odluka o postavljanju Mirka Bolfeka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj Republici, sa sjedištem u Alžiru

NN 3/2007 (8.1.2007.), Odluka o postavljanju Mirka Bolfeka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj Republici, sa sjedištem u Alžiru

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

197

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/06-01/152, urbroj: 50304/2-06-05 od 20. prosinca 2006., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam MIRKA BOLFEKA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj Republici, sa sjedištem u Alžiru.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/06-02/32
Urbroj: 71-05-03/1-07-7
Zagreb, 2. siječnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.