Dopuna Popisa ovlaštenih laboratorija

NN 4/2007 (10.1.2007.), Dopuna Popisa ovlaštenih laboratorija

ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

226

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o vinu (»Narodne novine« 96/03) i članka 2. stavka 2. Pravilnika o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (102/04, 64/05) objavljuje

DOPUNU POPISA

OVLAŠTENIH LABORATORIJA

U Popisu ovlaštenih laboratorija (»Narodne novine« br. 8/06, 98/06) iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:
»5. E. C. Inspekt d.o.o., fizikalno-kemijski laboratorij, Josipa Pupačića 2, Zagreb
– za obavljanje fizikalno kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina.«.

Klasa: 011-02/06-01/6
Urbroj: 525-1-07-5
Zagreb, 4. siječnja 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.