Odluka o opozivu Božidara Gagre s dužnosti izvanred­nog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Francuskoj Republici i dužnosti stalnog predstav­nika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujed

NN 14/2007 (7.2.2007.), Odluka o opozivu Božidara Gagre s dužnosti izvanred­nog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Francuskoj Republici i dužnosti stalnog predstav­nika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujed

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

567

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/06-02/115, urbroj: 50304/2-06-09 od 16. studenoga 2006., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Božidar Gagro opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Francuskoj Republici, sa sjedištem u Parizu i dužnosti stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO), sa sjedištem u Parizu.
Ova Odluka stupa na snagu 28. veljače 2007. godine.

Klasa: 018-07/06-02/35
Urbroj: 71-05-03/1-07-4
Zagreb, 30. siječnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.