Odluka o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture

NN 16/2007 (9.2.2007.), Odluka o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture

HRVATSKI SABOR

656

Na temelju članka 38. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 123/03. i 30/04.) Hrvatski sabor je na sjednici 2. veljače 2007. donio

ODLUKU

O ODUZIMANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI DIJELU ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

I.

Dijelu željezničke infrastrukture koja je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske, a na kojem ne postoji jav­ni interes niti interes korisnika usluga javnog prijevoza, oduzima se status javnog dobra u općoj uporabi sa svrhom stavljanja pred­metnih nekretnina u pravni režim raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

II.

Status javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske oduzima se na nekretninama popisanim u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

Nekretnine, iz točke II. ove Odluke, kojima je oduzet status javnog dobra u općoj uporabi prenose se Vladi Republike Hrvatske na daljnje raspolaganje, sukladno članku 38. stavku 3. Zakona o željeznici.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 341-02/06-01/01
Zagreb, 2. veljače 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.


PRILOG I.

Odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture
 

Red. br.

k.o.

k.č. br.

kultura

z.k.č.

z.k.ul.

kultura

površina (m²)

1

CENTAR

6902

kuća br. 14 i dvije zgrade

2273/76

novi

kuća br. 14 i dvije zgrade

681

2

JAKUŠEVAC

2039/15

zgrada br. 37

1220/3

novi

zgrada br. 37

923

3

JAKUŠEVAC

819/1

hotel 41 i dvorište

465/1

novi

hotel k.br. 41, rezervoar goriva, dvorište

9792

4

OSIJEK

8935/15

Hotel Mursa, zgrada i dvorište

8935/15

3

Hotel Mursa, zgrada i dvorište

2276

5

TRNJE

387

sedam zgrada i dvorište

387

4468

kuća i dvorište

5731
(5438 u katastru)

6

TRNJE

388

dvije zgrade i dvorište

388

4468

kuća

361
(448 u katastru)

7

TRNJE

389

dvije zgrade

389

4468

kuća

949

8

TRNJE

394

kuća 11e

394

3887

kuća

346

9

VINKOVCI

6333/19

zgrada

6333/19

4883

zgrada

265

10

ZAPRUDSKI OTOK

2063/2

kuća i oranica

2063/2

2

kuća pirika i oranica pirika

3873

11

ZAPRUDSKI OTOK

2064/2

oranica

2064/2

2

oranica pirika

5551

12

ZAPRUDSKI OTOK

2065/2

put

2065/2

2

seoski put, pirika

915

13

ZAPRUDSKI OTOK

2071

željeznica

2071

2

gradilište

611

14

ZAPRUDSKI OTOK

2072

željeznica

2072

2

gradilište

1573

15

ZAPRUDSKI OTOK

2073/1

željeznica

2073/1

2

gradilište

2096