Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 16/2007 (9.2.2007.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

662

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 41. sjednici održanoj 25. siječnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03., 32/03., 43/03., 203/03., 30/05., 88/05. i 136/06. – u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke:

iza šifre 30682 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

30690

Snimanje pacijenta na CT-simulatoru, postavljanje laserskih oznaka i radioterapijskih fiksatora (uključuje: uobičajeno je snimanje do 100 slojeva debljine 3 mm)

1 liječnik spec.

1 ing. fizike

1 ing. med. rad.

30

10

50

18,30

30691

Prostorno obilježavanje organa i područja od interesa na osnovu CT presjeka – konturiranje (uključuje: 1 kontura ciljnog volumena (PTV) i do 3 konture rizičnih organa (OAR)

1 liječnik spec.

1 ing. med. rad.

120

5

36,73

30692

Prostorno obilježavanje organa i područja od interesa na osnovu CT presjeka – konturiranje (uključuje: svaka dodatna kontura ciljnog volumena (PTV), rizičnog organa (OAR) I korekcija postojeće konture)

1 liječnik spec.

30

9,00

30693

Prostorno obilježavanje organa i područja od interesa na osnovu kombinacije različitih tehnika vizualizacije tkiva i tjelesnih funkcija – fuzija CT presjeka, magnetske rezonance MR, PET skenera, angiografije, scintigrafije itd. (uključuje: više kontura ciljnog volemena (PTV) i rizičnih organa (OAR)

1 liječnik spec.

1 ing. fizike

180

60

66,00

30694

Određivanje pomaka izocentara i provjera postavljenih polja

1 liječnik spec.

1 ing. fizike

1 ing. med. rad.

15

15

30

11,88

30695

Izrada dozimetrijskog prostornog plana (3D) na osnovu volumena obilježenih na CT presjecima, izrada dozno volumnog histograma za sve organe od interesa (uključuje: 1 kontura ciljnog volumena (PTV) i do 3 konture rizičnih organa (OAR)

1 liječnik spec.

1 ing. fizike

1 ing. med. rad.

30

90

10

28,46

30696

Izrada dozimetrijskog prostornog plana (3D) na osnovu volumena obilježenih na CT presjecima, izrada dozno volumnog histograma za sve organe od interesa (uključuje: svaka dodatna kontura ciljnog volumena (PTV), rizičnog organa (OAR) ili korekcija postojećeg plana)

1 liječnik spec.

1 ing. fizike

10

30

9,00

30697

Izrada dozimetrijskog prostornog plana (3D) inenzitetno moduliranom tehnikom (IMRT) na osnovu volumena obilježenih na CT presjecima, izrada dozno volumnog histograma za sve organe od interesa (uključuje: više kontura ciljnog volumena (PTV) i rizičnih organa (OAR)

1 liječnik spec.

1 ing. fizike

1 ing. med. rad.

40

180

10

49,46

30699

Provjera položaja pacijenta i plana zračenja u terapijskom snopu s pomoću filma ili elektronič­kog uređaja (portal imaging)

1 liječnik spec.

1 ing. fizike

1 ing. med. rad.

15

15

15

9,69

«
 

podaci upisani pod šiframa 31010 i 31060 mijenjaju se i glase:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

31010

Snimanje zubi. Obična intraoralna snimka

1 ing. med. rad.

10

1,45

31060

Ortopantomografsko snimanje i druga specijalna snimanja

1 ing. med. rad.

13

1,90

«

iza šifre 36193 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

36194

Fetalna 2D ehokardiografija (od 11-14 tj. gestacije) obuhvaća snimanje odboja ultrazvučnih valova o intra i ekstrakardijalne strukture u pogodnim ravninama s namjerom bilježenja kretanja odboja u vremenu i prikaza

1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

40

40

17,84

 

značajnijih topografskih presjeka i mjerenja debljine nuhalne translucencije zbog otkrivanja eventualnih grubih srčanih grešaka i kromosomopatija. Uključuje i analizu kliničkog problema

 

 

 

36195

Fetalna 2D ehokardiografija (iza 20. tj. gestacije) obuhvaća snimanje odboja ultrazvučnih valova o intra i ekstrakardijalnih struktura u pogodnim ravninama s namjerom bilježenja kretanja odboja u vremenu i prikaza značajnijih topografskih presjeka uz mjerenje dimenzija pojedinih srčanih segmenata te otkrivanje eventualnih prirođenih srčanih mana, izljeva ili tumora.

Uključuje i analizu kliničkog problema

1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

40

40

17,84

36196

Fetalna 2D ehokardiografija (iza 20. tj. gestacije). Obuhvaća mjerenje brzine protoka kroz srce s namjeromutvrđivanja valvularnih stenoza i/ili regurgitacija uz mjerenje protoka krvi u velikim krvnim žilama, duktusu Botalli i kroz foramen ovale. Uključuje i analizu kliničkog problema

1 liječnik spec.

1 viša med. sestra

40

40

17,84

«

iza šifre 37529 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:
»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

3760 (0)

ZRAČENJE KONFORMALNOM TEHNIKOM (zračenje multilamelarnim kolimatorom)

 

 

 

37620

Ozračivanje lineanim akceleratorom s višelamelarnim kolimatorom (MLC) (uključuje: ozračivanje s jednim poljem, uporaba virtualnog ili običnog klina)

1 ing. med. rad.

25

3,65

37621

Ozračivanje lineanim akceleratorom s višelamelarnim kolimatorom (MLC) (uključuje: ozračivanje s 2 do 4 polja, uporaba virtualnog ili običnog klina)

1 ing. med. rad.

35

5,11

37622

Ozračivanje lineanim akceleratorom s višelamelarnim kolimatorom (MLC) (uključuje: ozračivanje 5 i više polja, uporaba virtualnog ili običnog klina)

1 ing. med. rad.

40

5,84

37623

Zračenje intenzitetno moduliranom tehnikom (IMRT) (do 20 segmenata)

1 ing. med. rad.

30

4,38

37624

Zračenje intenzitetno moduliranom tehnikom (IMRT) (21 do 50 segmenata)

1 ing. med. rad.

40

5,84

37625

Zračenje intenzitetno moduliranom tehnikom (IMRT) (preko 50 segmenata)

1 ing. med. rad.

50

7,30

«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/07-01/26
Urbroj: 338-01-01-07-1
Zagreb, 25. siječnja 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.