Ispravak Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

NN 16/2007 (9.2.2007.), Ispravak Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

667

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 86 od 28. srpnja 2006., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

U članku 9. u sastavu grada pod rednim brojem 3. KRIŽEVCI, umjesto naziva naselja: »Podbrđani Vojakovački« treba pisati naziv naselja: »Pobrđani Vojakovački«.

Klasa: 015-02/06-01/04
Zagreb, 6. veljače 2007.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.