Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nadzoru prekograničnog prometa otpadom

NN 17/2007 (12.2.2007.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nadzoru prekograničnog prometa otpadom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

671

Na temelju članka 4. Zakona o potvrđivanju (ratifikaciji) Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (»Narodne novine – međunarodni ugovori«, broj 3/94) i članka 103. podstavka 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/2004 i 111/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. veljače 2007. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NADZORU PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM

Članak 1.

U Uredbi o nadzoru prekograničnog prometa otpadom (»Narod­ne novine«, broj 69/2006) članak 11. mijenja se i glasi:
»Prekogranični promet otpadom dopušten je preko graničnih prijelaza:
Granični prijelazi između Republike Hrvatske i Republike Mađarske
Cestovni granični prijelazi: Goričan, Donji Miholjac i Duboševica
Željeznički granični prijelazi: Murakeresztúr, Gyékenyés, Beli Manastir
Granični prijelazi između Republike Hrvatske i Republike Slovenije
Cestovni granični prijelazi: Bregana, Macelj, Rupa, Dubrava Križovljanska i Jurovski Brod
Željeznički granični prijelazi: Šapjane, Čakovec, Ranžirni kolodvor-Zagreb i Buzet
Granični prijelazi između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Cestovni granični prijelazi: Županja, Stara Gradiška, Ličko Petrovo Selo, Kamensko i Slavonski Šamac
Željeznički granični prijelazi: Metković, Slavonski Šamac i Volinja
Granični prijelaz između Republike Hrvatske i Republike Srbi­je
Cestovni granični prijelazi: Bajakovo, Ilok i Erdut
Željeznički granični prijelaz: Tovarnik
Granični prijelaz između Republike Hrvatske i Republike Crne Gore
Cestovni granični prijelaz: Karasovići
Pomorski granični prijelazi
Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik
Riječni granični prijelazi
Vukovar i Osijek.«

Čanak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novi­nama«.

Klasa: 310-33/07-01/01
Urbroj: 5030114-07-1
Zagreb, 7. veljače 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.