Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora

NN 17/2007 (12.2.2007.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

679

Na temelju članka 73. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI ŠUMARSKOG INSPEKTORA

Članak 1.

U Pravilniku o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspek­tora (»Narodne novine«, broj 1/06) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Službena iskaznica šumarskog inspektora (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se tehnikom »zaštitnoga tiska«, od polikarbonatnog materijala, u obliku plastične kartice pravokutnog oblika veličine 55 × 85 mm, u nijansama bijele, zelene, plave i žute boje.«

Članak 2.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:
»Na prednjoj stranici kožnoga poveza, zlatotiskom su otisnuti grb Republike Hrvatske i ispod njega, u tri retka, natpis:
»REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVAI VODNOGA GOSPODARSTVA«.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/8
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 11. siječnja 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.