Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dozvoli za miniranje

NN 21/2007 (21.2.2007.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dozvoli za miniranje

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

808

Na temelju članka 39. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« broj 178/04), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O DOZVOLI ZA MINIRANJE


Članak 1.

U Pravilniku o dozvoli za miniranje (»Narodne novine« br. 57/06) članak 8. mijenja se i glasi:

»Dozvola je pravokutnog oblika, veličine 86 mm × 54 mm i izrađena tehnikom zaštitnog tiska – pvc kartica.

Vrste miniranja za koje je dozvola izdana označavaju se znakom X.

Obrazac dozvole za miniranje tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.«
 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-3373/07

Zagreb, 31. siječnja 2007.

Ministar

Ivica Kirin, v. r.

 

PRILOG


Obrazac
 

DOZVOLA ZA MINIRANJE
Veličina
(86 × 54) mm