Odluka o postupanju sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena

NN 21/2007 (21.2.2007.), Odluka o postupanju sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena

HRVATSKA NARODNA BANKA

815

Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003., 140/2005. i 132/2006.) i članka 38. stavka 3. pod 1) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001. i 135/2006.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 14. veljače 2007. donio je

ODLUKU

O POSTUPANJU SA STRANOM GOTOVINOM ZA KOJU POSTOJI SUMNJA DA JE KRIVOTVORENA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom propisuje se način postupanja sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena i određuju se obveznici, odnos obveznika i njihovih klijenata te odnos obveznika i Centra.

II. ZNAČENJE POJMOVA

Članak 2.

U smislu ove odluke:

a) »strana gotovina za koju postoji sumnja da je krivotvorena« označava novčanice i kovani novac koji izgledaju poput originalnih stranih novčanica i kovanog novca, a sumnja se da su izrađeni ili preinačeni u svrhu prijevare

b) »obveznik« označava banku, ovlaštenog mjenjača te drugog rezidenta kojem je poslovna djelatnost sortiranje strane gotovine i njezino distribuiranje javnosti

c) »klijent« označava rezidenta odnosno nerezidenta koji obvezniku uruči stranu gotovinu za koju obveznik sumnja da je krivotvorena

d) »Centar« označava Ministarstvo unutarnjih poslova – Centar za kriminalistička vještačenja »Ivan Vučetić«, koji je nadležan za vještačenje strane gotovine.

III. POSTUPANJE OBVEZNIKA

Članak 3.

(1) Obveznik je dužan, bez odgode, stranu gotovinu za koju sumnja da je krivotvorena, povući iz optjecaja te odmah pozvati policiju da je preuzme ili je poslati Centru.

(2) Obveznik je dužan klijentu izdati potvrdu o zadržavanju strane gotovine iz stavka 1. ovoga članka, a klijenta će nastojati zadržati do dolaska policije, kojoj će predati stranu gotovinu.

(3) Ako strana gotovina nije krivotvorena, obveznik ili policija su dužni odmah nakon primitka gotovine od Centra obavijestiti klijenta te ga pozvati na preuzimanje zadržane strane gotovine.

IV. POSTUPANJE CENTRA

Članak 4.

(1) Centar je dužan obvezniku i/ili policiji dostaviti rezultate vještačenja zaprimljenih sumnjivih primjeraka strane gotovine čim se vještačenje završi.

(2) Centar je dužan Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti rezultate vještačenja sumnjivih primjeraka strane gotovine za koje je ustanovio da su krivotvorine, čim se vještačenje završi.

(3) Krivotvorine se pohranjuju u Centru te će se, u slučaju potrebe, dostaviti tijelima pravosuđa i policije.

(4) Ako rezultat vještačenja pokazuje da strana gotovina nije krivotvorena, Centar je dužan obvezniku ili policiji bez odgode vratiti gotovinu, koju u Centru preuzima ovlaštena osoba obveznika ili policije.

Članak 5.

Hrvatska narodna banka i obveznici dužni su surađivati s nadležnim domaćim i inozemnim institucijama na razmjeni informacija o sprječavanju krivotvorenja i suzbijanju stavljanja u optjecaj krivotvorene strane gotovine.

Članak 6.

Hrvatska narodna banka odnosno Centar dužan je obveznicima staviti na raspolaganje informaciju o pojavi krivotvorina strane gotovine.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 702/2007.

Zagreb, 14. veljače 2007.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodne banke

Guverner

Hrvatske narodne banke

dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.