Popis znanstvenih i znanstveno-nastavnih ustanova odnosno drugih pravnih osoba ovlaštenih za obvezatni stručni nadzor proizvodnje šumskog sjemena

NN 22/2007 (26.2.2007.), Popis znanstvenih i znanstveno-nastavnih ustanova odnosno drugih pravnih osoba ovlaštenih za obvezatni stručni nadzor proizvodnje šumskog sjemena

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

827

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na temelju članka 23. stavka 1. točke 4. Pravilnika o načinu i uvjetima upisa u upisnike iz šumskog sjemenarstva i rasadničarstva (»Narodne novine«, br. 82/99) objavljuje

POPIS

ZNANSTVENIH I ZNANSTVENO-NASTAVNIH USTANOVA ODNOSNO DRUGIH PRAVNIH OSOBA OVLAŠTENIH ZA OBVEZATNI STRUČNI NADZOR PROIZVODNJE ŠUMSKOG SJEMENA

1. Šumarski institut, Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41
2. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25.

Klasa: 321-07/07-01/1
Urbroj: 525-3-07-1
Zagreb, 10. siječnja 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.