Dopuna popisa priznatih sjemenskih sastojina koje su na zahtjev proizvođača poduzeća "Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb izbrisane iz Upisnika proizvođača šumskoga sjemena

NN 22/2007 (26.2.2007.), Dopuna popisa priznatih sjemenskih sastojina koje su na zahtjev proizvođača poduzeća "Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb izbrisane iz Upisnika proizvođača šumskoga sjemena

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

828

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na temelju članka 7. Zakona o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama (»Narodne novine«, br. 68/98) objavljuje

DOPUNU POPISA

PRIZNATIH SJEMENSKIH SASTOJINA

koje su na zahtjev proizvođača poduzeća »Hrvatske šume« d.o.o. Zagreb izbrisane iz Upisnika proizvođača šumskoga sjemena


70. brucijskog bora u gospodarskoj jedinici ČIKAT, odjel/odsjek 7b, šumarija Cres-Lošinj, Uprava šuma Podružnica Buzet pod upisnim brojem 496
71. obične smreke u gospodarskoj jedinici TITRA-JAVORNIK, odjel/odsjek 4b, šumarija Plaški, Uprava šuma Podružnica Ogulin pod upisnim brojem 411
72. hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici DUGAČKI GAJ-JASENOVA-DRLJEŽ, odjel/odsjek 76c, šumarija Ivanska, Uprava šuma Podružnica Bjelovar pod upisnim brojem 200 (dio)
73. obične bukve u gospodarskoj jedinici SJEVERNI PSUNJ-JAVOROVICA, odjel/odsjek 86a, šumarija Pakrac, Uprava šuma Podružnica Bjelovar pod upisnim brojem 606
74. poljskog jasena u gospodarskoj jedinici ŽUTICA, odjel/odsjek 60b, šumarija Novoselec, Uprava šuma Podružnica Zagreb pod upisnim brojem 325
75. hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici VRBANJSKE ŠUME, odjel/odsjek 53c, 53d, 53e, 53f, šumarija Vrbanja, Uprava šuma Podružnica Vinkovci pod upisnim brojem 3 (dio)
76. hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici VRBANJSKE ŠUME, odjel/odsjek 9c, šumarija Vrbanja, Uprava šuma Podružnica Vinkovci pod upisnim brojem 2 (dio)
77. hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici REPAŠ-GABAJEVA GREDA, odjel/odsjek 34h, 35a, šumarija Repaš, Uprava šuma Podružnica Koprivnica pod upisnim brojem 286
78. obične smreke u gospodarskoj jedinici TRAKOŠĆAN, odjel/odsjek 16d, šumarija Ivanec, Uprava šuma Podružnica Koprivnica pod upisnim brojem 576
79. hrasta crnike u gospodarskoj jedinici LASTOVO, odjel/odsjek 16b, šumarija Korčula, Uprava šuma Podružnica Split pod upisnim brojem 605
80. hrasta lužnjaka, poljskoga jasena i velelisne lipe u gospodarskoj jedinici KAPELAČKI LUG-KARAŠ, odjel/odsjek 21a, 22a, 22d, šumarija Donji Miholjac, Uprava šuma Podružnica Našice pod upisnim brojem 83
81. hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici ČESMA, odjel/odsjek 54a, 54b, šumarija Bjelovar, Uprava šuma Podružnica Bjelovar pod upisnim brojem 195
82. hrasta kitnjaka u gospodarskoj jedinici JUŽNI DILJ, odjel/odsjek 30b, 31b, šumarija Slavonski Brod, Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška pod upisnim brojem 159
83. hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici KUSARE, odjel/odsjek 1a, 2a, 2b, 3a, šumarija Županja, Uprava šuma Podružnica Vinkovci pod upisnim brojem 11
84. obične bukve u gospodarskoj jedinici BUKOVAČA, odjel/odsjek 31a, šumarija Ogulin, Uprava šuma Podružnica Ogulin pod rednim upisnim 583 (dio)
85. hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici DESIĆEVO, odjel/odsjek 41a, 41b, 42a, 42b, 42c, šumarija Gunja, Uprava šuma Podružnica Vinkovci pod upisnim brojem 10.

Klasa: 321-07/03-01/9
Urbroj: 525-1-06-2
Zagreb, 30. prosinca 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.