Dopuna popisa u Upisniku uvoznika šumskog sjemena i šumskih sadnica

NN 22/2007 (26.2.2007.), Dopuna popisa u Upisniku uvoznika šumskog sjemena i šumskih sadnica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

832

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na temelju članka 7. Zakona o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama (»Narodne novine«, br. 68/98) objavljuje

DOPUNU POPISA

U UPISNIKU UVOZNIKA ŠUMSKOG SJEMENA I ŠUMSKIH SADNICA

U Upisnik uvoznika šumskog sjemena i šumskih sadnica koji se vodi temeljem odredbi članka 5. točke 3. Zakona o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama upisuje se dopuna sljedećih uvoznika:
16. Proizvodno-trgovački obrt »M.P.P. GALANTERIJA« Sveti Ivan Zelina, Nespeš 25/a
17. MBM d.o.o. Lučko, Dolenica b.b.
18. RASADNIK »SMREKA« Županja, Alojzija Stepinca 19
19. TRGONOM d.o.o. Novi Marof, Varaždinska 13.

Klasa: 321-07/03-01/1
Urbroj: 525-1-06-2
Zagreb, 30. prosinca 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.