Odluka o odlikovanju Brigitte Bremer Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 24/2007 (5.3.2007.), Odluka o odlikovanju Brigitte Bremer Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

predsjednik republike hrvatske

882

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Držav­nog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Brigitte Bremer

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske
 

za promicanje moralnih društvenih vrijednosti kroz organizaciju i dopremanje humanitarne pomoći u Republiku Hrvatsku tijekom Domovinskog rata.

Klasa: 060-04/07-/3/01
Urbroj: 71-05-04/1-07-1
Zagreb, 21. veljače 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.