Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti

NN 26/2007 (12.3.2007.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

954

Na temelju članka 134. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 121/03, 48/05 i 85/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA IZ UŽE SPECIJALNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti (»Narodne novine« br. 128/06) u članku 3. riječi: »stavka 3.« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/08
Urbroj: 534-07-07-1
Zagreb, 5. ožujka 2007.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.